Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

Play fullscreen


To nie prawda, że z czasem to wszystko traci znaczenie. Chcę byś wiedziała, że po tych wszystkich latach, razem czy osobno, moim największym szczęściem byłaś Ty.

Mam nadzieję, że u Ciebie jest tak jak zawsze chciałaś. 

May 12 2013

1368 5505
Reposted bypolymorphiclapetitemortnapalonakotkarosenrot6

May 08 2013

Nie potrafię tego zrozumieć. Tej nieobecności. W jednej minucie jest człowiek, a w drugiej już go nie ma. Najpierw opowiadasz mu wszystko o sobie, o planach jakie masz, zna Cię lepiej niż Ty sam siebie, a potem tak najzwyczajniej w świecie, nie masz w ogóle do niego dostępu. Stojąc obok Ciebie czujesz, że jest jakiś obcy, a przecież taki nie był, pamiętasz go. Pamiętasz wszystko co z nim związane. Jesteś przesiąknięty wspomnieniami, aż do szpiku kości. Nie możesz pojąć tego dlaczego to wszystko potoczyło się tak, a nie inaczej. Wciąż myślisz, że to jest jakiś głupi żart, że ona niebawem wróci, że to wszystko się skończy i okaże jednym wielkim nieporozumieniem.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaindependeent independeent

December 08 2012

To takie straszne ile tak naprawdę można na kogoś czekać
— Radio Armagedon

November 13 2012

7007 f9ff

September 20 2012

Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?
— Bruno Schulz
Reposted frompiksele piksele

September 18 2012

0034 9d94
Twoje :)
Reposted byameliachaos ameliachaos

August 29 2012

Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że aż z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć.
— Mumiek
Reposted fromprison prison viamaliwa maliwa
Reposted frombeinthe beinthe viacouples couples

August 15 2012

To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— mama Muminka

July 27 2012

9161 1925
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl